TERMENI SI CONDIŢII DE CUMPĂRARE ŞI UTILIZARE SITE-ULUI WEB LEHELELITFASHION.COM

 1. INTRODUCERE


  Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi
  condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web www.lehelelitfashion.com (în continuare
  „lehelelitfashion.com”/„Site-ul”/ „Site-ul web”) şi plasarea de comenzi de produse prin intermediul
  acestui Site web (denumiţi în continuare „Termenii”).
  Vă rugăm să citiţi Termenii, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de
  confidenţialitate (denumite în continuare în mod colectiv „Politicile de protecţie a datelor”) înainte
  de a utiliza Site-ul web si de a plasa comenzi prin intermediul acestuia. Prin accesarea lehelelitfashion.com și utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoașteți in mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor şi al Politicilor privind
  protecţia datelor și vă asumați angajamentul de a respecta acești Termeni, precum și Politicile privind protecția datelor.
  Dacă nu acceptati in mod integral Termenii și Politicile de protecţie a datelor, nu utilizaţi acest Site web. Aceşti Termeni pot suferi modificări. Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul încheierii contractului relevant (astfel cum este definit mai jos) sau în momentul utilizării acestui Site.
  Dacă aveţi orice întrebare referitoare la Termeni sau la Politicile de protecţie a datelor, ne puteţi contacta în orice moment utilizând formularul de contact.
  Contractul (aşa cum este definit în continuare) poate fi încheiat, dacă vă exprimaţi opţiunea în acest
  sens pe acest Site web.
  Toate termenele prevăzute în prezenta sunt interpretate că sunt exprimate în zile calendaristice. În
  cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul de se prelungește în mod
  corespunzător până în prima zi lucrătoare următoare.
 2. DATELE NOASTRE
  Vânzarea produselor prin intermediul acestei pagini web este desfăşurată sub numele de LEHEL
  ELIT FASHION de către LEHEL ELIT FASHION S.R.L., o persoană juridică de naționalitate
  română cu sediul social în Targu Mures, Strada Voinicenilor nr. 121 România, cu numărul de telefon
  0744504625 şi adresa de e-mail: lehelfashioncluj@gmail.com, număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/16/1994, cod unic de înregistrare RO6668794.
 3. DATELE DUMNEAVOASTRĂ ŞI VIZITELE DUMNEAVOASTRĂ PE ACEST SITE WEB
  Informaţiile sau datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi vor fi prelucrate în conformitate
  cu Politicile de protecţie a datelor. Prin utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comezi de
  produse prin intermediul lehelelitfashion.com, vă exprimaţi în mod expres și neechivoc
  consimţământul privind prelucrarea acestor informaţii şi date şi declaraţi că toate informaţiile şi
  datele pe care ni le-aţi furnizat sunt veridice şi exacte și ca ați obținut acordul prealabil scris al
  titularului informațiilor si/sau datelor, în eventualitatea în care informațiile și datele pe care ni le
  furnizați prin intermediul Site-ului nu vă aparțin.
 4. UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB
  Prin utilizarea acestui Site web şi/sau plasarea oricărei comenzi de produse prin intermediul
  acestuia, vă obligaţi:
 5. Să folosiţi acest Site web exclusiv pentru a transmite întrebări legitime sau a efectua
  comenzi legitime.
 6. Să nu efectuaţi nicio comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive
  întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de comandă, vom avea dreptul să anulăm
  comanda şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.
 7. Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi
  exacte. În egală măsură, consimţiţi să folosim aceste informaţii pentru a vă contacta în
  eventualitatea în care acest lucru este necesar (vedeţi Politica noastră de
  confidenţialitate).
  Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm
  comanda dumneavoastră.
  Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului web, declaraţi că aveţi peste 18 ani şi că aveţi
  capacitatea legală de a încheia contracte ferme.
 8. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
  Produsele oferite pe acest Site web sunt disponibile pentru livrare numai pe teritoriul României.
  Daca doriţi sa comandaţi produse prin intermediul Site-ului web, din alt stat membru UE din afara
  României, sunteţi binevenit să faceţi acest lucru; în orice caz, produsele comandate pot fi livrate
  doar într-un magazin Lehel Elit Fashion sau la o adresa din România.
 9. CUM SE ÎNCHEIE CONTRACTUL
  Informaţiile prevăzute în Termeni şi datele cuprinse în acest Site web nu constituie o ofertă devânzare, ci o invitaţie la ofertă (invitatio ad offerendum). Nu va exista niciun contract între dumneavoastră şi noi în legătură cu niciun produs până în momentul în care comanda
  dumneavoastră este acceptată în mod expres de către noi. Dacă nu vă acceptăm oferta, iar din contul dumneavoastră au fost retrase deja fonduri, acestea vă vor fi rambursate integral.
  Pentru a plasa o comandă, trebuie să urmaţi procedura online de cumpărare şi să daţi clic pe „Autorizare plată”. După aceea, veţi primi un e-mail de la noi prin care se confirmă primirea comenzii
  dumneavoastră („Confirmarea comenzii”). Vă rugăm să reţineţi că acest lucru nu înseamnă că o comandă a fost acceptată, deoarece comanda dumneavoastră constituie o ofertă pe care ne-o faceţi cu privire la cumpărarea unuia sau a mai multor produse de la noi. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi, iar noi vom confirma acceptarea trimiţându-vă un e-mail de confirmare a expedierii produsului („Confirmarea de expediere”). Un tichet electronic cu detaliile
  comenzii dvs. va fi atașat la Confirmarea de expediere (“Tichetul electronic”). Contractul dintre noi privind cumpărarea unui produs („Contractul”) se încheie numai atunci când vă trimitem
  Confirmarea de expediere. Contractul se va referi numai la acele produse enumerate în Confirmarea de expediere. Nu vom avea obligaţia de a livra niciun alt produs care a făcut sau ar fi putut face parte din comanda dumneavoastră, până când nu este confirmată expedierea produsului respectiv printr-o Confirmare de expediere separată.
 10. DISPONIBILITATEA PRODUSELOR
  Toate comenzile de produse depind de disponibilitatea produselor respective în stocurile noastre.
  În acest sens, în eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, ne rezervăm dreptul de a vă informa cu privire la produse înlocuitoare de calitate şi
  valoare egale sau superioare, pe care le puteţi comanda. Dacă nu doriţi să comandaţi aceste produse înlocuitoare și dacă am primit deja plata aferentă produselor comandate, vă vom rambursa integral suma de bani pe care le-aţi plătit.
 11. REFUZUL DE A PRELUCRA O COMANDĂ
  Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe acest Site web în orice moment, în mod discreționar şi/sau de a elimina sau modifica orice material sau informații de pe acest Site web. Cu toate că depunem toate eforturile pentru a prelucra întotdeauna toate comenzile plasate, pot exista circumstanţe excepţionale care să ne oblige să refuzăm prelucrarea unei comenzi după trimiterea mesajului de Confirmare a comenzii şi ne rezervăm dreptul de a proceda astfel în orice moment.
  Nu vom avea nicio răspundere faţă de dumneavoastră sau orice parte terţă pentru eliminarea oricărui produs de pe acest Site web, pentru eliminarea sau modificarea oricărui material sau conţinut de pe acest Site web sau pentru neprelucrarea unei comenzi după ce v-am trimis mesajul de Confirmare a comenzii.
 12. LIVRARE
  Sub rezerva dispoziţiilor de mai sus privind disponibilitatea produselor, cu excepţia cazurilor în care există circumstanţe extraordinare, vom depune toate eforturile pentru a finaliza comanda dumneavoastră cu produsul (produsele) enumerat(e) în Confirmarea de expediere până
  la data specificată în Confirmarea de expediere menţionată sau, dacă data de livrare estimată nu este specificată, în termenul estimat indicat la selectarea metodei de livrare şi, în orice caz, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data Confirmării comenzii.
  Cu toate acestea, pot apărea întârzieri din motive cum ar fi personalizarea produselor, apariţia unor
  circumstanţe neprevăzute sau zona de livrare.
  Dacă, dintr-un anumit motiv, nu putem respecta data de livrare, vă vom informa cu privire la această
  situaţie şi vă vom oferi opţiunea de a menţine comanda cu o nouă dată de livrare sau de a anula
  comanda cu rambursarea întregii sume plătite. Vă rugăm să reţineţi că nu livrăm în zilele de sâmbătă şi duminică.
  În sensul prezenţilor Termeni, se consideră că „livrarea” a avut loc sau se consideră că a fost
  „livrată” comanda atunci când dumneavoastră intraţi sau o parte terţă desemnată de
  dumneavoastră intră în posesia fizică a produselor, lucru demonstrat de o semnătură de primire a
  comenzii la adresa de livrare convenită.
  In cazul în care comanda de produse nu ajunge la dumneavoastră în timpul de livrare estimat, vă
  adresăm rugămintea de a ne contacta utilizand urmatoarele date: numărul de telefon
  0744504626 şi adresa de e-mail: contact@lehelelitfashion.com.
 13. IMPOSIBILITATEA DE LIVRARE
  Dacă nu putem să livrăm produsele, din motive neimputabile nouă, după două încercări, vom
  încerca să găsim un loc sigur unde să lăsăm coletul. Dacă nu putem să găsim un loc sigur, comanda
  dumneavoastră va fi returnată la depozitul nostru.Vă vom informa în scris despre locul unde se află
  depozitat coletul şi modalitatea, respectiv termenul în care îl puteţi ridica. Dacă nu vă veţi prezenta
  la locul de livrare la ora convenită, vă rugăm să ne contactaţi pentru a stabili o altă dată de livrare.
  După 30 de zile calendaristice din momentul în care comanda dumneavoastră este pregătită de
  livrare, fără să fi fost însă livrată din motive neimputabile nouă, vom considera că doriţi să anulaţi
  Contractul, iar acesta va fi tratat ca reziliat. Ca urmare a rezilierii Contractului, vă vom rambursa
  toate plăţile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare (cu excepţia oricărui cost
  adiţional rezultat din selectarea unei metode de livrare alta decât cea m ai ieftină metodă obişnuită
  de livrare oferită de noi), fără nicio întârziere nejustificată şi, în orice caz, în termen de cel mult 14
  zile calendaristice de la data de la care considerăm prezentul Contract reziliat.
  Vă rugăm să reţineţi că depozitarea, transportul şi reluarea livrării care derivă din rezilierea
  Contractului pot presupune un cost adiţional şi vom avea dreptul de a vă transfera acest cost
  dumneavoastră.
 14. TRANSFERUL RISCULUI ŞI AL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR
  Toate riscurile legate de produse (inclusiv pierdere și deteriorare) vă vor reveni dumneavoastră din momentul livrării, atunci când dumneavoastră intraţi sau când o parte terţă desemnată de către
  dumneavoastră, alta decât curierul, intră în posesia fizică a produselor.
  Dreptul de proprietate asupra produselor vi se va transfera dumneavoastră numai după ce primim
  plata integrală a tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv a costurilor de livrare, sau la
  livrare (aşa cum este definită în Articolul 9 de mai sus), dacă aceasta are loc la o dată ulterioară.
  Dreptul legal de proprietate asupra produselor ne va reveni imediat nouă dacă vă rambursăm orice
  astfel de plată.
 15. PREŢ ŞI PLATĂ
  Preţul fiecărui produs va fi cel menţionat periodic pe Site-ul nostru web, cu excepţia cazului în care
  există o eroare evidentă. Cu toate că avem grijă să ne asigurăm că toate preţurile indicate pe Siteul nostru web sunt corecte, pot apărea erori. Dacă descoperim o eroare de preţ la oricare produs(e)
  din comanda dumneavoastră, vă vom informa cât mai curând cu putinţă şi vă vom oferi opţiunea de
  a reconfirma comanda la preţul corect sau de a o anula. Dacă nu vă putem contacta, din motive
  neimputabile nouă, comanda va considerată anulată şi, dacă aţi plătit deja produsul (produsele), vă
  vom rambursa întreaga sumă plătită.
  Nu avem nicio obligaţie de a vinde vreun produs la un preţ inferior incorect (chiar şi în situația în
  care ați primit din partea noastră Confirmarea de expediere), dacă eroarea de preţ este evidentă,
  inconfundabilă şi ar fi putut fi identificată în mod rezonabil de dumneavoastră ca fiind o eroare.
  Preţurile afişate pe Site-ul nostru web includ TVA, dar nu includ costurile de livrare, care se vor
  adăuga la suma totală datorată.
  Preţurile pot fi revizuite în orice moment, însă (cu excepţiile menţionate mai sus), nicio schimbare
  potenţială nu va afecta vreo comandă a dumneavoastră pentru care, anterior modificării prețurilor,
  a fost trimisă deja o Confirmare a comenzii.
  După ce aţi selectat toate produsele pe care doriţi să le cumpăraţi prin adăugarea lor în coşul
  dumneavoastră, următorul pas este să parcurgeţi procesul de finalizare a comenzii şi să efectuaţi
  plata. Pentru a face acest lucru, trebuie să urmaţi paşii din procesul de cumpărare, completând sau
  verificând informaţiile solicitate la fiecare pas. Mai mult decât atât, pe toată durata procesului de
  cumpărare, înainte de a efectua plata, puteţi modifica datele comenzii dumneavoastră. Ghidul de
  cumpărături vă oferă o descriere detaliată a procesului de cumpărare. De asemenea, dacă sunteţi
  un utilizator înregistrat, va fi disponibil un istoric al tuturor comenzilor plasate de dumneavoastră,
  în secţiunea „Contul meu”.
 16. TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ
  În conformitate cu normele şi reglementările în vigoare, toate cumpărăturile efectuate prin
  intermediul Site-ului web vor fi supuse taxei pe valoarea adăugată (TVA).
  În acest sens şi în conformitate cu Capitolul I din Titlul V al Directivei Consiliului nr. 2006/112/CE
  din 28 noiembrie 2006, privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, se va considera că
  locul livrării este statul membru care apare în adresa unde vor fi livrate produsele, iar TVA-ul
  aplicabil va fi la cota în vigoare în fiecare stat membru unde urmează să fie livrate produsele, potrivit
  comenzilor plasate.
  În conformitate cu normele şi reglementările aplicabile în fiecare jurisdicţie, regula „taxării inverse”
  (articolul 194 din Directiva 2006/112) se poate aplica produselor livrate în anumite state membre
  ale Uniunii Europene în cazul în care clientul este sau este obligat să fie o persoană impozabilă în
  scopuri de TVA. Dacă acesta este cazul, TVA-ul nu va fi perceput de către noi, cu condiţia ca
  destinatarul să confirme că TVA-ul pentru produsele livrate va fi datorat de către client în
  conformitate cu procedura de taxare inversă.
 17. POLITICA PRIVIND RETURNAREA PRODUSELOR
  Dreptul legal de retragere
  17.1Dreptul de retragere
  În cazul în care încheiaţi acest Contract în calitate de consumator, aveţi dreptul de a vă retrage din
  Contract, în termen de 14 zile calendaristice.
  Perioada de retragere va expira dupa 14 zile calendaristice începand de la ziua la care intraţi
  dumneavoastră sau o parte terţă indicată de dumneavoastră, alta decât transportatorul, în posesia
  fizică a produselor. În cazul în care comandați printr-o singură comandă produse multiple care vor
  fi livrate separat, perioada de retragere expiră după 14 zile calendaristice incepând de la ziua la
  care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră,
  în posesia fizică a ultimului produs.
  Pentru a vă exercita dreptul de retragere din Contract, puteţi înştiinţa LEHEL Elit Fashion e-mail la: lehelfashioncluj@gmail.com cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest Contract.
  Pentru a nu depăşi termenul limită pentru retragere, este suficient să ne trimiteţi mesajul
  dumneavoastră privind exercitarea dreptului dumneavoastră de retragere înainte de expirarea
  termenului de retragere.
  Efectele retragerii
  Dacă vă retrageţi din acest Contract, vă vom rambursa plăţile primite de la dumneavoastră, după ce am reintrat în posesia bunurilor în starea lor originală. Acesta înseamnă că produsul comandat trebuie returnat în stare nedeteriorată, fără urme de folosire, cu etichetele originale așa cum a fost ambalat de vânzător. Vă vom rambursa sumele în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care ne-aţi comunicat decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul Contract utilizând metodă de transfer bancar.Termenul este respectat dacă trimiteţi înapoi produsele înainte de expirarea perioadei de 14 zile calendaristice. Dacă nu ne predaţi produsele într-un magazin Lehel Elit Fashion din România veţi suporta costurile directe cu returnarea produselor.


  17.2 Dreptul contractual de retragere
  Pe lângă dreptul de retragere recunoscut în mod legal al consumatorilor şi utilizatorilor, menţionat
  în Articolul 14.1 de mai sus, vă acordăm un termen de 14 de zile calendaristice de la data
  Confirmării de expediere pentru returnarea produselor (cu excepţia celor menţionate în Articolul
  17.2 de mai jos, în cazul cărora dreptul de anulare este exclus).
  În cazul în care trimiteţi înapoi produsele în termenul contractual prevăzut de dreptul de retragere,
  dar după ce perioada legală a expirat (a se vedea articolul 17.1. de mai sus), vi se va rambursa
  numai suma plătită pentru produsele în cauză. Veţi fi responsabil pentru costurile directe cu
  returnarea produselor dacă returnarea nu are loc într-un magazin Lehel Elit Fashion din România.
  Vă puteţi exercita dreptul de retragere în conformitate cu prevederea din Articolul 17.1 de mai sus;
  cu toate acestea, dacă ne informaţi cu privire la intenţia dumneavoastră de a vă retrage din Contract
  după expirarea termenului legal pentru retragere, ne veţi preda produsele, în orice caz, în cel mult
  14 de zile calendaristice de la data Confirmării de expediere.
  17.3 Dispoziţii comune
  Nu puteţi anula un Contract al cărui obiect este livrarea oricăruia dintre următoarele produse:
  • Produse personalizate
  • Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de dumneavoastră după livrare.
  Dreptul dumneavoastră de a anula un Contract se aplică numai produselor care sunt returnate în aceeaşi stare în care le-aţi primit. Vă rugăm să returnaţi orice produs folosind sau incluzând ambalajul său original. Trebuie să ne trimiteţi şi toate cutiile, etichetele, instrucţiunile/documentele (dacă există) şi ambalajele originale împreună cu produsul returnat. Nu se va efectua nicio
  rambursare dacă produsul a fost folosit după desigilare, dacă nu este în aceeaşi condiţie în care a fost livrat sau dacă este deteriorat. În consecinţă, ar trebui să aveţi grijă rezonabilă de produse cât timp se află în posesia dumneavoastră.
  Puteţi returna orice produs la orice magazin Lehel Elit Fashion din ţara în care v-a fost livrat
  produsul sau printr-un curier trimis de noi.
  a) Returnări la orice magazin Lehel Elit Fashion
  Puteţi returna orice produs comandat online la orice magazin Lehel Elit Fashion din ţară produsul care are aceeaşi secţiune de care aparţin produsele pe care doriţi să le returnaţi. În
  acest caz, trebuie să mergeţi la un astfel de magazin şi să prezentaţi, împreună cu produsul,
  Veţi aduce la cunoştinţa personalului din magazin prin
  prezentarea acestuia în varianta imprimată.
  b) Returnări prin curier
  Atunci când returnaţi un produs sau mai multe produse prin intermediul unui curier trimis de
  noi, trebuie să ne contactaţi folosind formularul web disponibil pe Site, sau telefonic la 0748 100 080 pentru a stabili detaliile pentru ridicarea produsului de la domiciliul dumneavoastră.
  Trebuie să trimiteţi produsul în acelaşi colet primit, urmând instrucţiunile din secţiunea
  „RETURNĂRI” din cadrul acestui site web.

  În cazul în care nu doriţi să folosiţi metoda gratuită de returnare în magazin, veţi fi responsabil pentru costurile de returnare. Vă rugăm să reţineţi că, dacă doriţi să returnaţi produsele cu ramburs, vă putem solicita plata oricărui cost suportat în legătură cu o astfel de returnare.
  Vom analiza integral produsul returnat şi vă vom informa cu privire la dreptul de a vi se rambursa
  contravaloarea (dacă acesta există). Costurile de livrare vă vor fi rambursate atunci când vă
  exercitaţi dreptul de retragere în termenul legal şi când toate produsele din care constă coletul
  respectiv sunt returnate.
  Vom efectua rambursarea sumei plătite de dumneavoastră cât mai curând cu putinţă, fără întârziere nejustificată într-un cont bancar precizat de dumneavoastră şi, în orice caz, în cel mult 14 zile calendaristice de la data la care ne-aţi înştiinţat cu privire la intenţia dumneavoastră de a vă retrage din Contract.
  17.4 Returnări de produse defecte
  În cazul în care consideraţi că produsul nu este conform cu Contractul în momentul livrării, trebuie să ne contactaţi în cel mult 24h de la primirea comenzii prin e-mail lehelfashioncluj@gmail.com datele despre produs şi deteriorarea pe care o prezintă.
  Puteţi returna produsul în orice magazin Lehel Elit Fashion din ţară împreună cu factura pe care îl puteţi înmâna unui curier trimis de noi.
  Odată ce primim produsul returnat, îl vom analiza integral şi vă vom informa cu privire la dreptul de a vi se înlocui produsul sau de a vi se rambursa contravaloarea (dacă acesta există) printr-un email, într-o perioadă rezonabilă de timp. Rambursarea sau înlocuirea va avea loc cât mai curând cu putinţă, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care v-am confirmat printr-un e-mail că aveţi dreptul la o rambursare sau înlocuire pentru
  produsul neconform.
  În cazul în care produsele prezintă orice defect, vă vom rambursa contravaloarea integrală a acestora, precum şi costurile de livrare suportate de dumneavoastră pentru primirea produselor
  respective. Vă vom rambursa întotdeauna sumele folosind aceeaşi metoda de transfer bancar.
  Această prevedere nu vă afectează drepturile legale prevăzute de reglementările în vigoare.
  17.5 Dreptul de retragere si returnare pentru comenzile prin intermediul unui curier trimis de noi poate fi făcută numai de la adresa de livrare din România.
  În același timp, vă informăm că nu suntem obligați în niciun caz (cu excepția clauzei 14.4, pentru care nu se aplică această clauză 14.5) să plătim costurile de livrare și nici costurile de returnare.
 18. RĂSPUNDERE ŞI DECLINAREA RĂSPUNDERII
  Cu excepţia situaţiei în care se specifică în mod expres contrariul în aceşti Termeni, răspunderea noastră în legătură cu orice produs cumpărat prin intermediul Site-ului nostru web este strict limitată
  la preţul de cumpărare al produsului respectiv.
  Fără să aducă atingere celor de mai sus, nicio prevedere din aceşti Termeni nu va exclude sau limita în niciun mod răspunderea noastră:
 19. Pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijenţa noastră;
 20. Pentru fraudă sau falsificare frauduloasă sau
 21. Pentru orice chestiune pentru care ar fi ilegal sau nelegitim ca noi să ne excludem sau săne limităm răspunderea sau să încercăm să ne excludem sau să ne limităm răspunderea.
  Fără a aduce atingere alineatului de mai sus şi în măsura maximă permisă de lege, dacă nu se
  precizează contrariul în aceşti Termeni, nu ne asumăm nicio răspundere pentru următoarele,
  indiferent de origine:
  (i) pierderea de venituri sau câştiguri;
  (ii) pierderea de afaceri;
  (iii) pierderea de profituri sau contracte;
  (iv) pierderea de economii anticipate;
  (v) pierderea de date şi
  (vi) pierderi de timp de gestionare sau de lucru.
  De asemenea, nu veți putea solicita angajarea răspunderii noastre în cazul în care imposibilitatea
  de a livra produsele comandate sau de a ne îndeplini oricare dintre obligaţiile care ne revin conform
  acestor Termeni este consecința apariției unui Eveniment de forță majoră, astfel cum este
  reglementat la Articolul 22 de mai jos.
  Datorită naturii deschise a acestui Site web şi a potenţialului de producere a unor erori la stocarea
  şi transmiterea informaţiilor digitale, nu garantăm precizia şi siguranţa informaţiilor transmise către
  sau obţinute din acest Site web, dacă nu se prevede în mod expres contrariul pe acest Site web.
  Toate descrierile produselor, informaţiile şi materialele publicate pe acest Site web sunt furnizate
  „ca atare” şi fără garanţii explicite, implicite sau de altă natură, cu excepţia celor stabilite de lege.
  În acest sens, dacă încheiaţi Contractul în calitate de consumator sau utilizator, ne asumăm
  obligaţia de a livra produse care sunt în conformitate cu Contractul şi ne asumăm răspunderea faţă
  de dumneavoastră pentru orice lipsă de conformitate care există la momentul livrării. Se consideră
  că produsele sunt în conformitate cu Contractul dacă acestea: (i) sunt conforme cu descrierea
  furnizată de către noi şi posedă aceleaşi calităţi pe care le-am prezentat pe acest Site web; (ii) sunt
  adecvate scopurilor pentru care produsele de tipul respectiv sunt utilizate în mod normal şi (iii)
  prezintă parametrii de calitate şi performanţă care sunt normali la produsele de acelaşi tip şi la care
  vă puteţi aştepta în mod rezonabil.

  Produsele pe care le comercializăm şi în special produsele artizanale prezintă adesea caracteristicile materialelor naturale utilizate la fabricarea acestora. Aceste caracteristici, cum ar fi
  variaţiile de fibră, textură, noduri şi culoare, nu pot fi considerate defecte sau deteriorări. Din contră,
  trebuie să vă aşteptaţi ca acestea să existe şi să le apreciaţi. Producem numai produse de cea mai înaltă calitate, însă caracteristicile naturale nu pot fi evitate şi trebuie să fie acceptate ca făcând parte din aspectul individual al produsului.
  Nicio prevedere din această clauză nu vă va afecta drepturile legale pe care le aveţi în calitate de
  consumator şi/sau utilizator sau dreptul de a vă retrage din Contract.
 22. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
  Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că toate drepturile de autor, mărcile înregistrate şi alte drepturi de
  proprietate intelectuală asupra tuturor materialelor sau conţinuturilor care sunt furnizate ca parte
  din acest site web ne vor reveni în continuare şi întotdeauna nouă. Aveţi
  dreptul de a folosi acest material numai cu acordul prealabil, expres furnizat de către noi. Acest lucru nu vă împiedică să utilizaţi acest Site web în măsura în care este necesar să faceţi o copie a datelor oricărei comenzi sau ale Contractului.
 23. VIRUŞI, HACKING ŞI ALTE INFRACŢIUNI CIBERNETICE
  Nu este permis să faceţi abuz de acest site web introducând în mod deliberat viruşi informatici de tip hardware și software, precum și orice alte programe informatice neautorizare sau orice alt
  material care este rău intenţionat sau dăunător din punct de vedere tehnologic. Este interzis să
  efectuaţi orice încercare de a avea acces neautorizat la acest Site web, la serverul care găzduieşte
  acest Site sau la orice alt server, computer sau bază de date asociată cu Site-ul nostru web. Vă
  asumaţi obligaţia de a nu ataca acest site web prin intermediul unui atac de tip
  „refuz de serviciu” sau al unui atac de tip „refuz de serviciu” distribuit.
  Prin încălcarea acestei prevederi puteţi comite o infracţiune în temeiul reglementărilor aplicabile.
  Vom raporta orice astfel de încălcare autorităţii competente de aplicare a legii şi vom coopera cu
  autoritatea corespunzătoare pentru a face cunoscută identitatea hackerului. De asemenea, în
  eventualitatea unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza acest Site web va înceta
  cu efect imediat. De asemenea, noi vom efectua toate demersurile necesare pentru a restricționa
  accesul dumneavoastră la Site pe durata maxima permisă de lege.
  Nu ne asumăm nicio răspundere pentru nicio pierdere sau daună cauzată de un atac de tip „refuz
  de serviciu”, virus sau orice alt software sau material care este rău intenţionat sau dăunător din
  punct de vedere tehnologic pentru computerul, echipamentele, datele sau materialele
  dumneavoastră ca urmare a utilizării acestui Site web sau a descărcării conţinutului acestuia sau
  al altor site-uri web spre care vă redirecţionează acest Site web.
 24. LINK-URI DIN SITE-UL NOSTRU WEB
  Site-ul nostru web poate conţine link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor părţi terţe;
  astfel de linkuri sunt furnizate numai în scop informativ şi nu avem niciun control asupra conţinutului
  site-urilor web şi materialelor respective. În consecinţă, nu ne asumăm nicio răspundere pentru
  nicio pierdere sau daună care poate decurge din utilizarea unor a stfel de link- uri.
 25. COMUNICĂRI SCRISE
  Legile aplicabile prevăd ca o parte din informaţiile sau comunicările pe care vi le trimitem să fie în
  scris. Prin utilizarea acestui Site web, vă exprimaţi acceptul să comunicaţi cu noi în principal prin
  mijloace electronice. Vă vom contacta prin e-mail sau vă vom furniza informaţii prin publicarea de
  notificări pe Site-ul nostru web. În scopuri contractuale, vă exprimaţi acordul cu utilizarea acestui
  mijloc electronic de comunicare şi recunoaşteţi că toate contractele, notificările, informaţiile şi alte
  comunicări pe care vi le trimitem prin mijloace electronice respectă orice cerinţă legală care prevede
  efectuarea în scris a comunicărilor. Această condiţie nu vă afectează drepturile legale.
 26. NOTIFICĂRI
  Recomandarea noastră este să ne transmiteţi, de preferinţă, toate notificările prin e-mail: lehelfashioncluj@gmail.com . În temeiul prevederilor din Articolul 19 de mai sus şi cu excepţia
  cazului în care se menţionează contrariul, vă putem trimite notificări fie la adresa de e-mail, fie la
  adresa poştală pe care ne-o furnizaţi atunci când plasaţi o comandă.
  Notificarea va fi considerată primită şi comunicată în mod corespunzător imediat când este publicată pe Site-ul nostru web, în 24 de ore de la trimiterea unui e-mail sau după trei zile de la data expedierii
  unei scrisori prin poştă. Pentru a dovedi că o notificare a fost comunicată, este suficientă o dovadă, în cazul scrisorilor, că acestea au fost adresate, ştampilate şi depuse la poştă în mod
  corespunzător, iar în cazul unui e-mail, că acesta a fost trimis la adresa specificată a destinatarului.
 27. TRANSFERUL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR
  Contractul încheiat între noi şi dumneavoastră are un caracter obligatoriu pentru noi, dumneavoastră şi succesorii şi agenţii noştri şi ai dumneavoastră.
  Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod un Contract sau oricare dintre
  drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără a obţine în prealabil acordul nostru scris.
  Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau
  oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta, în orice moment de pe durata Contractului. Pentru evitarea oricărei ambiguităţi, orice astfel de transfer, cesionare, grevare
  sau altă înstrăinare nu va afecta drepturile dumneavoastră legale în calitate de consumator şi nu
  va anula, reduce sau limita în niciun alt mod orice garanţie pe care v-am acordat-o, în mod expres
  sau implicit.
 28. EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ
  Nu vom fi traşi la răspundere sau responsabili pentru nicio nerespectare sau întârziere în
  îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile pe care ni le-am asumat printr-un Contract, dacă aceasta
  este cauzată de evenimente care se află în afara controlului nostru rezonabil („Eveniment de forţă
  majoră”).
  Un Eveniment de forţă majoră va include orice act, eveniment, neexecutare, omisiune sau accident
  care se află în afara controlului nostru rezonabil şi va include în mod deosebit (fără limitare)
  următoarele:
 29. Greve, şomaj tehnic sau alte acţiuni sindicale.
 30. Rebeliune civilă, revoltă, invazie, atac terorist sau ameninţare teroristă, război (declarat
  sau nu), ameninţare sau pregătire de război.
 31. Incendiu, explozie, furtună, inundaţie, cutremur, surpare de teren, epidemie sau orice alt
  dezastru natural.
 32. Imposibilitatea de a folosi căile ferate, transportul maritim, transportul aerian, transportul
  auto sau alte mijloace de transport public sau privat.
 33. Imposibilitatea de a folosi reţelele de telecomunicaţii publice sau private.
 34. Acte, decrete, legislaţie, reglementări sau restricţii impuse de orice guvern.
 35. Orice grevă, defectare sau accident care afectează transportul maritim, sistemul poştal
  sau transportul relevant de alt tip.
  Executarea obligaţiilor noastre care decurg din orice Contract va fi considerată suspendată pe
  durata Evenimentului de forţă majoră şi vom beneficia de o prelungire a termenului pentru a ne
  executa obligaţiile de pe durata Evenimentului de forţă majoră. Vom utiliza mijloacele noastre
  rezonabile pentru a opri Evenimentul de forţă majoră sau pentru a găsi o soluţie prin care să ne
  putem executa obligaţiile contractuale în pofida Evenimentului de forţă majoră.
  În cazul în care Evenimentul de forță majoră durează mai mult de 3 luni, Contractul încheiat de noi
  va înceta de drept. Ca urmare a încetării Contractului, vă vom rambursa plăţile primite de la
  dumneavoastră, fără întârzieri exagerate şi, în orice caz, în maximum 14 zile calendaristice de la data
  la care considerăm acest Contract ca fiind încetat.
 36. RENUNŢARE
  În cazul în care, în orice moment de pe durata Contractului, omitem să insistăm asupra executării
  stricte de către dumneavoastră a obligaţiilor care decurg dintr-un Contract sau din oricare dintre
  aceşti Termeni şi/sau dacă omitem să ne exercităm oricare dintre drepturi sau să formulăm căile
  de atac la care avem dreptul în temeiul acestui Contract sau al acestor Termeni, acest lucru nu va
  reprezenta o renunţare din partea noastră la aceste drepturi sau căi de atac sau o limitare a
  acestora şi nu vă va exonera de respectarea obligaţiilor în cauză.
  O renunţare din partea noastră privind orice neîndeplinire a unei obligaţii nu va constitui o renunţare
  din partea noastră la nicio altă neîndeplinire ulterioară a obligaţiilor care decurg din Contract sau
  Termeni.
  Nicio renunţare din partea noastră la oricare dintre aceşti Termeni sau la orice drept sau cale de
  atac care decurge din Contract nu va produce efecte, cu excepţia situaţiei în care se specifică în
  mod expres că este vorba despre o renunţare şi vă este comunicat în s cris acest lucru, în
  conformitate cu prevederile paragrafului referitor la Notificări de mai sus.
 37. ANULARE PARȚIALA
  În cazul în care o autoritate competentă va considera că oricare dintre aceşti Termeni este nevalid, nelegal sau inaplicabil sau că oricare prevedere dintr-un Contract este nevalidă, nelegală sau
  inaplicabilă într-o anumită măsură, se va separa în măsura stabilită termenul, condiţia sau prevederea în cauză de restul termenilor, condiţiilor şi prevederilor, iar aceştia din urmă vor continua
  să aibă validitate în măsura maximă permisă de lege.
 38. INTEGRALITATEA CONTRACTULUI
  Aceşti Termeni şi orice document la care se face trimitere în mod expres constituie acordul integral
  dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contrac t şi înlocuieşte orice alt
  acord, orice altă înţelegere sau orice alt aranjament anterior verbal sau scris dintre dumneavoastră
  şi noi.
  Atât noi, cât şi dumneavoastră, declarăm că, prin încheierea prezentului Contract, nici dumneavoastră şi nici noi nu ne-am bazat pe nicio declaraţie, pe niciun angajament sau pe nicio promisiune făcută de cealaltă parte sau implicită în orice s-a spus sau s-a scris în timpul negocierilor dintre dumneavoastră şi noi înainte de încheierea Contractului prezent, cu excepţia situaţiilor menţionate în mod expres în aceşti Termeni.
  Nici dumneavoastră şi nici noi nu avem dreptul de a apela la căi de atac în cazul oricărei declaraţii
  neadevărate făcute verbal sau în scris de cealaltă parte, înainte de data încheierii vreunui Contract
  (cu excepţia situaţiei în care o asemenea declaraţie neadevărată a fost făcută în mod fraudulos),
  iar cealaltă parte are dreptul la o cale de atac doar în cazul încălcării contractului, aşa cum se
  prevede în aceşti Termeni.
 39. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEŞTI TERMENI
  Avem dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional și discreționar.
  Vă veţi supune politicilor şi Termenilor în vigoare în momentul în care utilizaţi acest Site web sau
  comandaţi produse de la noi, cu excepţia situaţiei în care se solicită aplicarea vreunei schimbări a
  acestor politici, Termeni sau a Declaraţiei de confidenţialitate prin lege sau de către o autoritate
  guvernamentală, caz în care orice potenţială modificare se va aplica şi în cazul comenzilor plasate
  anterior de către dumneavoastră.
 40. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA
  Utilizarea Site-ului nostru web şi Contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin
  intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislaţia romană.
  Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste
  Contracte va fi supus jurisdicţiei neexclusive a instanţelor romane.
  Dacă încheiaţi contractul în calitate de consumator, nicio prevedere din această clauză nu vă va afecta drepturile legale prevăzute de legislaţia locală în vigoare.
 41. FEEDBACK
  Aşteptăm cu interes comentariile şi feedbackul dumneavoastră. Vă rugăm să ne trimiteţi
  feedbackul, comentariile şi sugestiile dumneavoastră prin e-mail.
  Ultima actualizare la data de 16/03/2020

  ANEXĂ
  Model de formular de retragere
  (prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract)
  Către LEHEL Elit Fashion S.R.L., care funcţionează sub denumirea comercială de LEHEL Elit Fashion
  (email: lehelfashioncluj@gmail.com )
  Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor
  produse: cod / pret/ marime / culoare
  Comandate la/ data comenzii / primite la /data preluarii/ () Numele consumatorului Adresa consumatorului Semnătura consumatorului (doar în cazul în care acest formular este notificat în scris) Data () A se elimina după caz